Általános Szerződési Feltételek

1) Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.dvtkpark.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap/weboldal) elérhető szolgáltatások megvásárlásához az igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó/Vásárló/Megrendelő) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Felhasználó a honlap használatához tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat

2) A Szolgáltató

 • Név: ARAGO HOTELS Szállodaipari és Szolgáltató Zrt.
 • Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I.em. 119.
 • Képviselő neve: dr. Hortolányi Elemérné igazgatóság elnöke
 • Cégjegyzékszám: 01-10-045890
 • Adószám: 14197338-2-43
 • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
 • Számlavezető pénzintézet: RAIFFEISEN Bank
 • Számlaszám: 12001008-00337681-00100005
 • Telephely címe: LILLAFÜREDI SPORT- ÉS KALANDPARK, 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 8.
 • Telefonszám: +36-46-546405
 • E-mail cím: info@dvtkpark.hu

3) A honlapon (web oldalon) jelölt tevékenység

 

Kizárólag fogyasztók részére honlapon jelölt szolgáltatások értékesítése távollévők között kötött szerződéssel, amelyet a szerződés szerinti szolgáltatásokra a felek egyidejű fizikai jelenlétük nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, internetes hozzáférést alkalmaznak.

A honlap a Szolgáltató részéről a a kalandpark szolgáltatásainak bemutatását, és a PanIQ szoba és a Segway attrakciós szolgáltatásra időpont foglalásának lehetőségét és hírlevél feliratkozási lehetőséget szolgál. A honlapon a Felhasználó a fő- és almenüpontok segítségével böngészhet. Az esetleg Akciós szolgáltatások külön szerepelnek az akció kezdeti és lejárati dátumával.

A honlapon jelölt termékek továbbértékesítése nem megengedett. A kalandparkba belépni csak napijegy, extrajegy és attrakciós kalandkuponok, vagy a jelen ÁSZF-ben jelölt Szolgáltató fizetési visszaigazolása birtokában (az annak alapján átvett jegyek és kuponok birtokában) lehetséges, a megrenedelés, egyéb fizetési igazolás és más bizonylatok belépésre nem jogosítanak.

4) Felhasználási feltételek

4.1) Felelősség

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A honlapunk biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhető tartalmat (például: üzenetküldés) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató mindezen tekintetben kizárólag felületet, on-line megjelenési lehetőséget biztosít.

4.2 Szerzői jogok

A honlap egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá tartoznak. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet felhasználni. Tilos engedély nélkül bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

5) A szolgáltatás ára

Az előzetesen lefoglalható és kifizethető szolgáltatások (attrakciók) ára a szolgáltatás (attrakció) leírásánál található. A feltüntetett árak bruttó árak. A szolgáltatás igénybevétele egyéb költséggel nem jár.

6) A honlapon történő foglalás és fizetés

6.1) Az időpont foglalás folyamata

Foglalás és fizetés a weboldalon keresztül

A LILLAFÜREDI SPORT- ÉS KALANDPARK honlapon a Seqway program előzetes lefoglaláshoz és kiegyenlítéséhez regisztráció nem szükséges. A foglalás elektronikusan, egy internetes űrlap kitöltése és elküldése útján történik a Szolgáltató honlapján keresztül, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen Üzletszabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a szolgáltatás értékét előzetesen kifizette. A Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely foglalási igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a foglalási adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a foglalás célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Szolgáltató jogosult továbbá a foglalást törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve foglalás) esetén a felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A vásárló foglalását az ATTRAKCIÓK menüpontban a Segway attrakció kiválasztásakor megjelenő felületen az „Időpontfoglalás“ gombra kattintva kezdeményezheti. Az „Időpontfoglalás" gombra való kattintás után megjelenő naptárban ki kell választani, a foglalás napját, időpontját és hogy hány személyre kívánnak foglalni valamint, hogy melyik Segway túrát kívánják igénybe venni. A kiválasztható Segway túráknál látható a kiválasztott túra leírása és ára is. A kiválasztást követően kell megadni a a foglaló személyes adatai is.

A „Bankkártyával fizetés“ gombra kattintva lehet megrendelni és kifizetni az OTP online rendszerén keresztük a rendelést. A vásárló a “ Bankkártyával fizetés" gombra kattintásal kötelező érvényű ajánlatot tesz a Segway szolgáltatás bérlés megvételére, és ezzel elfogadja ezen Üzletszabályzat érvényességét.

A Szolgáltató a rendelés feladása után automatikusan egy kézhezvétel megerősítését tartalmazó elektronikus levelet küld, amely azt igazolja, hogy a vásárló rendelését megkapta és a foglalást elfogadta. Amennyiben a vásárló a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, vagy nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé az ÁSZF-ben megadott elérhetőségek egyikére.

A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés részleteit: a megrendelés számát, a megrendelő adatait, a kiválasztott Segway túra típusát, a bérlésének időpontját, azt hogy hány személy számára foglalták le a szolgáltatást, végül a megrendelés teljes bruttó végösszegét.

A megrendelés visszaigazolásával a Szolgáltató és a vásárló között a visszaigazolt megrendelés és a jelen Üzletszabályzat tartalmával egyező, szolgáltatás adásvételére irányuló szerződés jön létre. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában – amennyiben a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik – szerződésen ezt a jogügyletet kell érteni. A vásárló a Szolgáltató honlapján való időpontfoglalással, továbbá telefonon kezdeményezett, vagy elektronikusan leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen Üzletszabályzat, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

Amennyiben a honlapon szereplő bármely információ ésszerű eljárás mellett homályosnak, hiányosnak, vagy ellentmondónak tűnik, úgy a vásárló köteles a Szolgáltató vevőszolgálatát megkeresni, és tájékoztatást kérni. Ennek elmaradása a vásárló részéről önhibának minősül, és az ezzel összefüggő hátrányos következményekért a felelősség a vásárlót terheli. A vásárló ugyancsak nem alapíthat kifogást, igényt, felszólalást, illetve bármilyen jogorvoslatot a Szolgáltatóval szemben, ha a vásárló a vevőszolgálatától telefonon vagy elektronikusan felvilágosítást, tájékoztatást szerezhetett volna.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon feltüntetésre, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

A foglalást végző Felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el.

 

Foglalás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia:

 • a bérlés napja
 • a bérlés időpontja
 • a felhasználó neve
 • a felhasználó e-mail címe
 • a felhasználó telefonszáma
 • a kiválasztott Segway túra típusa
 • a szolgáltatást igénybevevő személyek száma
 • a felhasználó számlázási címe

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

A fogyasztó kifejezett nyilatkozatának elmulasztása esetén nem lehet vélelmezni a Szolgáltató ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

 

Foglalás a Szolgáltató egyéb elérhetőségein keresztül, átutalással

A Felhasználó foglalását leadhatja a Szolgáltató egyéb elérhetőségein keresztül is és fizethet banki előreutalással. Az így leadott foglalást a foglalástól számított 48 órán belül banki átutalással ki kell egyenlíteni. Amennyiben nem kerül kiegyenlítésre a foglalás, a foglalási időpont felszabadításra kerül, Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy Felhasználónak a kért szolgáltatás a kért időben és létszámban rendelkezésére fog állni.

6.2) Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót automatikus visszaigazoló levélben értesíti a foglalás visszaigazolásáról.

A foglalást visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 • a foglalás számát
 • a foglalás napját
 • a foglalás időpontját
 • a felhasználó neve
 • a felhasználó e-mail címe
 • a felhasználó telefonszáma
 • a kiválasztott Segway túra típusát
 • a szolgáltatást igénybevevő személyek számát
 • a felhasználó számlázási címét.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy „szabad, rendelhető időpontra" lefoglalt szolgáltatásra ne fogadja el a megrendelést és a szerződéskötést visszautasítja, amelyről a vásárlót a foglalás beérkezését követő 48 órán belül értesíti.

6.3) A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A foglalás leadása és kifizetése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

A fogyasztó kötelezettségeinek legrövidebb időtartama valamint a szerződés időtartama a szerződés a jogviszony lezárásával – szerződésszerű teljesítés vagy jogorvoslat lezárulta – esik egybe.

6.4) Szolgáltató felelősége

Szolgáltató csak abban az esetben tud felelőséget vállalni a megrendelt szolgáltatás megfelelő időben és létszámban történő biztosítására, ha azt a Felhasználó előzetesen kifizette.

A szolgáltatás kifizetése történhet a Szolgáltató weboldalán keresztül bankkártyás fizetéssel és a Szolgáltató ügyfélszolgálatával egyeztetve átutalással is.

6.5) A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

7) Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki a teljes árról, melyet a felhasználó személyesen vesz át a a lefoglalt szolgáltatásának igénybevételekor.

Ha a Felhasználó a szolgáltatást igénybevevő személyeknek számára külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie.

8) A foglalás menete, fizetési lehetőségek

8.1) A foglalás menete weboldalon keresztül, bankkártyás fizetéssel

 • A Felhasználó lefoglalja a szolgáltatás igénybevételének időpontját a Szolgáltató weboldalán, és kifizeti azt bankkártyával, a foglalást a Szolgáltató automatikusan visszaigazolja.
 • A lefoglalt szolgáltatás a az előzetesen egyeztetett időpontban igénybe vehető az alábbi helyszínen: Lillafüredi Sport- és Kalandpark, 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 8.

8.2) A foglalás menete előreutalással

A Felhasználó jelzi szolgálatónak egyéb elérhetőségein, hogy mikor, melyik szolgáltatáscsomagot kívánja igénybe venni és hány fővel.

A Szolgáltató e-mailben és/vagy telefonon értesíti a Felhasználót a rendelkezésre álló szolgáltatásokról, időpontokról és a költségekről és a fizetési lehetőségekről.

Amennyiben Felhasználó elfogadja Szolgáltató által felkínált szolgáltatást, és annak ellenértékét, azt előre ki kell fizesse előreutalással a Szolgáltató bankszámlaszámára. Csak a már kifizetett szolgáltatás ad ajánlati kötöttséget Szolgáltató számára.

8.3) Internetes bankkártyás fizetés

 • A Felhasználó foglalását azonnal kifizetheti a webshopban bankkártyájával.
 • A fizetés az OTP Bank, mint szerződéses partner weboldalának fizetési felületén történik. A bankkártyás fizetést követően az OTP Bank rendszere visszaigazolást ad a fizetés sikerességéről. Ha a fizetés sikeres volt, a lefoglalt zolgáltatás a foglalás időpontjában a Felhasználó rendelkezésére áll.
 • A szolgáltatás Szolgáltató telephelyén vehető igénybe, ahol a számla is átadásra kerül.
 • Amennyiben a Felhasználó az előre lefoglalt és kifizetett foglalást a foglalásban rögzített pontos időpontban, vagy mennyiségben nem veszi igénybe, a már kifizetett ellenértéket a Felhasználó elveszti , nem jár vissza részére. A késés időtartama beleszámít a szolgáltatás igénybevételének időtartamába.
 • Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.

  Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

  Kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

  • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
  • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
  • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)
 • Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
  • MasterCard (dombornyomott)
  • Visa (dombornyomott)
  • American Express (dombornyomott)
  • Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
  • Maestro Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő elhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

  Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

  Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

  Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik.

  Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

9) Elállási jog

9.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A Fogyasztó az általa lefoglalt időpontban kezdődő szolgáltatás igénybevételétől a foglalást követő 48 órán belül elállhat vagy módosíthatja azt indokolás nélkül.

A fogyasztó elállási jogát a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltésével és megküldésével is gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az ÁSZF mellékletében szereplő elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a lefoglalt szolgáltatást a foglalás időpontját követő 48 órán belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát e rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a foglalás időpontját követő 48 órán belül elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a postai feladás idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Az ellálást tartalmazó értesítés a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött levelet nem áll módjában átvenni. Az elállást tartalmazó nyilatkozat elküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által lefoglalt és kifizetett szolgáltatás költséget is.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételét kéri; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

9.2) A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Amennyiben a Felhasználó a foglalás időpontját követő 48 órán belül a foglalását nem mondta le, vagy időpontját és/vagy a résztvevő személyek számát nem módosította.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

A fogyasztó a köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a kérése alapján történt időelőtti teljesítés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát.

9.3) Szolgáltató elállása

A Szolgáltató a Fogyasztó időpontfoglalását követő 48 órában elállhat a szerződésről és ez esetben köteles erről Fogyasztót írásban tájékoztatni.

Amennyiben a Szolgáltató a Fogyasztó foglalásától az időpontfoglalást követő 48 órában nem állt el, de a helyszínen a Fogyasztó számára a Fogyasztó által a megrendelt időpontban és mennyiségben nem tud szolgáltatást nyújtani,a Fogyasztó számára az alábbi lehetőségeket nyújta:

felajánl más szolgáltatásokat a lefoglalt szolgáltatással azonos értékben

felajánl más időpontot, amikor a megrendelt szolgáltatást igénybe vehetik

a megrendelt szolgáltatás árát a szolgáltatás helyszínén kifizeti, vagy visszautalja 5 munkanapon belül.

10) Szavatosság

10.1) Kellék szavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

10.2) Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

11) Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

A kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használata érdekében, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség, a kötelező tájékoztatás érdekében az alábbi tájékoztatót ajánljuk vevöink figyelmébe:

„ 3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

11.1) Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

 • Név: ARAGO HOTELS Szállodaipari és Szolgáltató Zrt.
 • Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I.em. 119.
 • Képviselő neve: dr. Hortolányi Elemérné igazgatóság elnöke
 • Telephely címe: LILLAFÜREDI SPORT- ÉS KALANDPARK
 • 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 8.
 • Telefonszám: +36-46-546405
 • E-mail cím: info@dvtkpark.hu

12) Megfelelőség

A Szolgáltató által a telephelyen üzemeltetett kalandparkben igénybevehető szolgáltatások, attrakciók megfelelőségét a http://dvtkpark.hu/megfelelosegi-nyilatkozat/ oldalon található megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza.

13) Jogérvényesítési lehetőségek

13.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Név: ARAGO HOTELS Szállodaipari és Szolgáltató Zrt.
 • Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I.em. 119.
 • Képviselő neve: dr. Hortolányi Elemérné igazgatóság elnöke
 • Telephely címe: LILLAFÜREDI SPORT- ÉS KALANDPARK, 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 8.
 • Telefonszám: +36-46-546405
 • E-mail cím: info@dvtkpark.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát – a telephelyen felvett szóbeli panasz esetén azonnal a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.13. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (A felhasználó lakóhelye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes területi Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez lehet benyújtani. Elérhetőségeket itt talál: területi nfh.hu/teruleti.)
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
 • A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye:
 • Budapesti Békéltető Testület, 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240
 • BAZ Megyei Békéltető Testület , 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

14) Egyéb

14.1 ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

14.2 Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

14.3 Reklámtilalom

A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy az online vásárlással összefüggésben a 2008. évi XLVIII. törvény (reklámtörvény) szerint tilos a alkoholtartalmú ital olyan reklámja, mely gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól, gyermek- vagy fiatalkorút mutat be, alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást, az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze, olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez, azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású, azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza.

Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját sajtótermék első borítólapjának külső oldalán, illetve – honlap esetén – a nyitó oldalon, színházban vagy moziban 20 óra előtt, illetve gyermek-, illetve fiatalkorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően, egyértelműen játék céljára szánt terméken és annak csomagolásán, és köznevelési és egészségügyi intézményben, továbbá ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón.

15) Kereskedelmi gyakorlat

Szolgáltató a 2008. évi. XLVII. törvénynek megfelelő kereskedelmi gyakorlatot folytat, amelynek alkalmazása során ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el. Külön Magatartási kódexszel a szolgáltató nem rendelkezik.

16) Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a jelen ÁSZF mellékletét képezi és itt érhető el.

17) Érvényesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.04.01.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt:

…………………………………………………………..

aláírás

Partnereink

Adatavédelem   |   ÁSZF   |   Vendégkönyv   |   Üzemeltető